ŚWIADECTWA

Mów moimi ustami...

 

Po sesji katechetyczno-modlitewnej poświęconej świętości ciała ludzkiego „Całe twoje ciało będzie w świetle" (Konstancin Jeziorna czerwiec 2010 r.)

Kontynuuj czytanie

Przyjaciele Miłości Miłosiernej
Fundacja Theosis
2017